Creación da estratexia de produto de Incentivos para Trevisani. Proposta de liña de produto e captación de clientela en mercado maduros e potenciais. Creación de Produto, contratación, determinación de prezo, modelos de promoción e comercialización para crear unha liña de negocio especializado que diversifique a liña de produto de Trevisani SL.