Pedido número un de Mr Turismo. Empresa moi próxima a nós que coñecemos ben e necesitaba cambiar a súa estratexia web. Pasamos dunha web 1.0 a unha estratexia orientada ao cliente, á súa captación, integrando as súas redes sociais, as súas tags, blog etc con todo a bagaxe de máis de 20 anos de actividade no mundo das relacións públicas, a organización de eventos e o protocolo que ten Trevisani. Web 2.0 desenvolvida desde wordpress, redactando o seu copy e asesorando na súa nova estrutura.