Idea e proxecto deseñado por Mr Turismo . En tempos nos que a obesidade infantil alcanza cotas de pandemia, desenvolvemos un proxecto para concienciar formando sobre hábitos alimentarios saudables, a novos estudantes de colexios e institutos de toda Galicia, de 12 a 16 anos, levando aulas de cociña portátil, intentándonos adaptarnos ao espazo, para que a nosa mocidade aprenda a defenderse nun futuro nos fogóns e elixir menús axeitados para a saúde. Compartindo a iniciativa coa empresa santiaguesa Trevisani, empezamos a ter os nosos primeiros clientes e os nosos primeiros alumnos no Instituto Rosalía de Castro de Santiago.

Gastronomía Pedagóxica: