A industria do turismo segue en crecemento contínuo e están a surxir novos nichos de clientes. Lemos en Hosteltur que “un total de 1.087 millóns de turistas internacionais viaxaron polo mundo o ano pasado, un 5% máis que o ano anterior, e para 2014 prevese un novo crecemento de entre o 4% e o 4,5%”, o que arroxaría unha cifra superior á proxección estimada pola Organización Mundial do Turismo no principio do ano.
Pero este crecemento non está acompañado dunha maior homogeneización do turismo: non é, de ningunha maneira, o mesmo tipo de xente con gustos similares e similares ideas sobre o que se van a atopar no destino. Todas estas persoas que emprenden unha viaxe a destinos máis ou menos próximos xa non se acomodan ao perfil de turista que se adapta á oferta do lugar ao que se dirixe. Esta clientela diversa demanda unha atención personalizada que cubra de forma adecuada as súas novas circunstancias e necesidades.
A tendencia á fragmentación e segmentación dos clientes corre en paralelo ao aumento exponencial do turismo no mundo.
Por esta razón, o sector turístico depende cada vez máis de enviar os mensasejes adecuados a cada nicho de clientes específico, pero antes de poñerse á lea, hai que identificar: Cales son os novos segmentos de viaxeiros que máis atoparemos a partir de agora? Que características reúnen? Por que razón resultan interesantes? Volume? Gasto realizado? Podemos distinguir cada segmento atendendo a criterios xeográficos ou demográficos, socioculturales ou económicos. Por agora, identificamos dez exemplos que poden ilustrar mellor a tendencia á fragmentación que se observa no sector.

Novos nichos de clientes no sector turístico:

1. Dinks: acrónimo inglés para Double Income Non Kids, ou sexa, dous soldos sen nenos. Se gtrata de parellas con ingresos regulares que decidiron pospoñer a paternidad. Dado que se trata de parellas escollen non ter fillos, dispoñen de tempo e diñeiro para dedicar ao lecer. Trátase dun grupo con gustos refinados e que pode estar menos inclinado a ir a lugares de turismo familiar como podería ser a praia nos meses de xullo. Turismo cultural no máis amplo sentido da palabra –patrimonio, gastronomía, actividades físicas– son algunhas das súas preferencias á hora de planificar unha viaxe.
2. Grupos de mulleres: Son mulleres apaixonadas da viaxe que queren facer de cada un dos que emprenden unha experiencia única, buscando coñecer a realidade feminina dos destinos que visitan a través de mulleres que comparten con elas a súa cultura, a súa experiencia e a súa día a día. E moitas delas repiten. O seu perfil responde a unha idade media de 45 anos, cun nivel socio-económico medio-alto.
3. Bobo’s: un acrónimo algo cómico en castelán pero que en inglés se refire a Bohemian Bourgeoise ou burgueses bohemios. Trátase de persoas cun nivel de vida acomodado que foxen das etiquetas e gustos asociados tradicionalmente á súa posición social. Sensibilidade social e ecolóxica, gusto por coñecer culturas exóticas na súa propia contorna.
4. Millennials: non sen o meu iPhone. Son a xeración do ?agora?. Buscan a rapidez e a inmediatez. Naceron entre 1980 e metade dos anos 90; o seu mundo está interconectado, é tecnolóxico e global. Buscan información en tempo real, fan comentarios, consultan 10,2 fontes distintas antes de reservar, gústanlles as experiencias locais e demandan wifi de acceso gratuito e de alta calidade.
5. Viaxeiros do luxo: a clase VIP emerge como un nicho diferenciado agora que a Gran Recesión non remite. Os viaxeiros do luxo son novos, moi viaxados e, por iso, acumulan gran experiencia en canto á industria do sector servizos. Teñen un comportamento sinxelo e non adoitan esperar un peloteo descarado nin un séquito que atenda ás súas necesidades a cada pouco pero, iso si, cada vez que demandan un servizo quéreno perfecto. E sen escusas.
6. Familias con nenos: a etiqueta “family-friendly” prolifera en moitos establecementos. Esta identificación acouta a aqueles hoteis que están preparados para recibior aos máis pequenos: toboganes, randeeiras, animadores caracterízados como personaxes de conto, rutas turísticas pensadas para toda a familia…son algunhas das iniciativas que tomaron xa moitos establecementos interesados en especializarse neste nicho.
7. Singles: case un de cada catro homes entre 40 e 44 anos vive só, segundo o INE. Calcúlase que a cifra total de singles (solteiros, viudos, separados ou divorciados) rolda os 8,5 millóns, entre os 25 e 65 anos, si téñense en conta os que viven coas súas familias. As novas tecnoloxías xogan un papel fundamental á hora de crear produtos e servizos específicos para este segmento.
8. Pank: outro acrónimo para Profesional Aunts, Non Kids ou as chamadas “tías profesionais”. Trátase de mulleres sen fillos que levan de vacacións ás súas sobrinos. Aínda que se trata dun fenómeno máis acusado nos Estados Unidos, calcúlase que en Europa hai un 20% de mulleres en idade fértil que non teñen descendencia polo que podería ser un nicho crecente no continente.
9. Familias monoparentales: un importante cambio sociolóxico dos últimos anos foi o incremento das familias monoparentales (un adulto con fillos) o que xerou a necesidade de viaxar con nenos. En España existen máis de 1,7 millóns de fogares monoparentales. Xa se deseñaron produtos nos que non se esixen dous adultos.
10. Turismo halal: os viaxeiros musulmáns hanse erigido como outro nicho emerxente. O término “halal” refírese ao que é admisible para un musulmán en canto a comida, disposición do espazo, persoas ás que dirixirse, as actividades que poden realizar…A orixe destes turístias están tanto na península arábiga como nos 14,2 millóns de musulmáns que hai en Europa.
E agora, a pregunta Estamos preparados para satisfacer as necesidades destes segmentos?
O resultado non é todo o positivo que podería ser. Aínda que as web de destino acumulan moito tráfico –a rede é “a canle” polo que se achegarán os novos nichos de clientes– as webs institucionais, que Google premia, están operativas e ben situadas. Pero España non obtivo todo o resultado desexado por varios motivos: hermetismo á hora de relacionarse co cliente a través destas canles, falta dun plan de marketing específico para os novos nichos que xorden, unha lexislación que non está acorde cos tempos ou os channel managers fixeron que as webs de destino non recollan a todos estes potenciais clientes.


0 comentarios

Deixa unha resposta

Marcador de posición do avatar

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *