CONTORNAS VIRTUAIS

Ambientes 3D interactivos ao servizo da experiencia turística

Visitas Virtuais, modelos 3D, webs 3D ou vídeo 360… Non hai mellor maneira de incentivar a visita real dos turistas a un destino ou recurso que utilizando as contornas virtuais.

Cunha innovadora tecnoloxía de captura e coas máis modernas cámaras de escaneado 3D, permitimos aos usuarios moverse con liberdade e explorar calquera espazo turístico de maneira virtual.

entornos 360

A innovadora tecnoloxía de captura e procesado de datos dános a facilidade de crear un percorrido que permite aos usuarios navegar por espazos reais e interactuar con eles a través de diferentes medios, incorporando tamén información adicional de calquera arquivo multimedia: fotos, vídeos, PDFs, audioguías, etc.

 

Que son as contornas virtuais?

Son contornas dixitais nos que os usuarios poden moverse con liberdade e explorar virtualmente os diferentes recursos, grazas a unha innovadora tecnoloxía que se basea en obter imaxes coas cámaras de escaneado 3D máis modernas do mercado. Isto permítenos pasar do virtual ao real a través de diferentes formas:

Visitas Virtuais: percorridos por diferentes espazos sen a necesidade de estar fisicamente neles.

Modelos 3D: a tecnoloxía Matterport permítenos gravar calquera espazo en 3D para que o usuario poida navegar nel en todas as direccións, apreciando cada detalle e dimensión, e engadindo tantos puntos informativos ou explicativos como sexa necesario.

Web 3D: creamos unha contorna 3D, real ou imaxinaria, para explicar o teu produto ou servizo da maneira máis atractiva, innovadora e intuitiva incorporando todos os  formatos que as contornas virtuais nos permitan.

Vídeo 360: Conseguimos unha sensación inmersiva que funciona especialmente ben en espazos exteriores grazas ás cámaras de última xeración coas que traballamos, de resolución 4 k en movemento e cunha óptica que vira en 360 º.

Tecnoloxía pensada para o sector turístico

monumentos

Visitar monumentos cando non están accesibles

explicar

Explicar os recursos de maneira hiperrealista, xerando se é necesario puntos informativos sobre aquilo que máis se queira destacar ao longo do percorrido.

recursos

Ofrecer produtos totalmente accesibles desde calquera formato ou dispositivo.

busqueda

Navegar dunha maneira moi visual e intuitiva polos diferentes recursos, a través de diferentes formatos multimedia que permiten aos visitantes interactuar tanto en espazos abertos como pechados.

calculadora

Achegar un valor engadido coas múltiples aplicacións das contornas virtuais para os produtos e servizos turísticos preexistentes, xa que estes pódense incorporar facilmente en calquera contorna dixital.

reloj

Paseos no tempo: Se dispós de fotografías antigas do teu destino podemos crear puntos sobre o mapa de RA de tal maneira que ao chegar a eles, mediante xeoposición e ao encadrar o teléfono cara a unha rúa determinada, os visitantes poidan ver como era ese lugar no pasado.

Tours virtuais á medida do teu destino

A realidade virtual permítenos crear circuítos dixitais a medida de casa destino, reconstruíndo plenamente os espazos que sexan necesarios para posibilitar que o usuario descubra as súas dimensións, características e pasee por eles coma se verdadeiramente se atopase alí.

Calquera patrimonio histórico, museo, exposición, espazo natural, hotel, complexo turístico, parque temático, contedor cultural e en definitiva, calquera destino turístico, pode utilizar o 3D como unha solución tecnolóxica amigable e atractiva para os seus usuarios potenciais, que poderán contrastar a experiencia virtual a través dos seus dispositivos coa súa visita real, terminando moito máis informados e mellorando a súa experiencia turística.

Exemplos de Contornas Virtuais